ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (31/01/2563)   ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (02/04/2563)   ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (21/02/2563) ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (30/03/2563)   ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (25/02/2563) ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (25/02/2563) ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (02/03/25 ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (02/03/2563) ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (02/03/25 ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด (30/03/2563)   ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial