ข่าวประชาสัมพันธ์

ชีวิตวิถีใหม่ ก้าวต่อไปของคนไทย ชวนทุกคนเดินไปด้วยกัน #ชีวิตวิถีใหม่ โดย สสส.

สสส.ได้ผลิตสื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเอง และปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ...
อ่านต่อ

แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ/ร้านค้า กิจกรรม/กิจการ ที่ได้รับการผ่อนปรนตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การ ...
อ่านต่อ

พร้อมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท ให้คนพิการ 2 ล้านคน ทั่วประเทศ 29 พ.ค. นี้

ขณะนี้หน่วยงานท้องถิ่นและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ส่งบัญชีของทุกคนครบถ้วนแล้ว ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน ประจำปีงบประมาณ 2563

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม0015/ว556 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายพลั ...
อ่านต่อ

ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

หนังสือด่วนมาก ที่ นม0005/ว11613 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial