โครงการ “ครัวโคราชแบ่งปัน”

– วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชน สนง.คลังจังหวัด สนง.สถิติ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว สถานีวิทยุและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โครงการชลประทานนครราชสีมา จำนวน 800 ชุด (จังหวัด 500 + คุณลัดดา โสรจเตชากิจบริจาค 100 + ลานมัน พ.พืชผล 100+คุณปลิษา ออดเทนโฮเฟบริจาค 100) ให้แก่ประชาชนในโครงการ “ครัวโคราชแบ่งปัน” ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

– ทั้งนี้ ได้มีทีม one home พม.จังหวัดนครราชสีมา สัสดีจังหวัด มูลนิธิกู้ภัยสว่างเมตตา มูลนิธิฮุก 31 สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว สถานีวิทยุและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โครงการชลประทานนครราชสีมา ฯลฯ ดำเนินการอำนวยความสะดวกจัดแถวประชาชนผู้มารับอาหารเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม(social distancing) และมีการคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณภูมิร่างกายและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ประชาชน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)


Share: