หน้าแรก

สนง.พมจ.นม.

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัด ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ติดต่อได้ที่ 044-241-079
banner_mso3
SocialWelfareBanner_WEB
banner-covid-mso
ป้ายวิสัยทัศน์
001-e1513429304269
Untitled-1-1
กฎหมาย-พม
hero_banner_1566624527
banner191262
11000
001
Illustrator_unXFe9XEjg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว เด่น

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายอำเภอสูงเนิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยทีม One Home นครราชสีมา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา) คลังจังหวัดนครราชสีมา ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา บังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชดารในพื้นที่ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน รายละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมพิจารณาช่วยเหลือจากงบประมาณกองทุนคุ้มครองเด็กให้คำแนะนำการฝึกอาชีพ และมอบถุงยังชีพในการช่วยเหลือ

ข่าว สาร

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เด็กและเยาวชน
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำกระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. 

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม.

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

สำนักงานธนานุเคราะห์

การเคหะแห่งชาติ

สายด่วน 1300สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

-582242
Total Visitors
1376
Visitors Today
1
Live visitors
-582241
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

  ศาลากลางจังหวัด ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 044-243-000 ,044-241-079

FAX.0-4425-5732

 nakhonratchasima@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial