ทีม One Home จังหวัดนครราชสีมา มอบสิ่งของบริจาคมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับทีมงาน One Home จังหวัดนครราชสีมา นำสิ่งของบริจาคมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านหนองจอก หมู่ที่ 13 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนคราชสีมา


Share: