ที่เดียวจบ ครบทุกเรื่อง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ผ่านแอปพลิเคชัน CIVIC EDUCATION

ที่เดียวจบ ครบทุกเรื่อง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ผ่านแอปพลิเคชัน CIVIC EDUCATION ช่องทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านการสื่อสารสารสนเทศ เพื่อให้วิทยากรได้รับข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และอย่างต่อเนื่อง จากสื่อความรู้ที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นดังกล่าว และสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย เช่น คู่มือโรงเรียน คู่มือวิทยากร คู่มือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย รวมทั้งสื่อความรู้สำหรับการอบรมแก้กลุ่มเป้าหมายต่างๆด้วย โดยเชิญชวนให้วิทยากรจากหน่วยงานภาคเครือข่าย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประชาชนและผู้สมใจสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ไอโอเอส และแอนดรอยด์


Share: