ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

** สามารถดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทั้งทางเว็บไซต์ “สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา” และทางเพจ Facebook


Share: