ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI B412 รุ่น BW06023819CO ศทส-กทส/13-01-06/117/2563

รายละเอียด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]