ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเต้อยี่ห้อ Epson รุ่น L๒๑๐ หมายเลขคุรุภัณฑ์ ED๕๘ พมจ.นม ๐๒๐๐-๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: