ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลประชาสัมพันธ์ ความรู้กิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย อบต.โนนสำราญ

รายละเอียด


Share: