ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

สอบถาม โทร. 044-243000 ต่อ 0

รายละเอียด


Share: