ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง “สุจริต โปร่งใส สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ใสสะอาด 2566″และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]