ประชาสัมพันธ์ โครงการ CSR atfer Process

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Bank on Bank ประชาชนทุกท่านที่สนใจโครงการเป็นโครงการ CSR after Process เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม Unserved ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน สามารถยืมเงินกองทุน Bank on Bank **สามารถอ่านรายละเอียกเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างเลยนะค่า


Share: