ผู้ว่าฯโคราช มอบเจลล้างมือ ต้านโควิด-19

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบเจลล้างมือจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการกับทางสำนักงานฯ ได้ใช้ล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเจลล้างมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้ผลิต และได้นำมาแจกจ่ายให้กับหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา


Share: