พมจ.นครราชสีมา และภาคีเครือข่ายร่วมกันเย็บหน้ากากผ้าสู้ไวรัสโควิด-19

วันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวทะเล ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนชมพู ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองงูเหลือม และชมรมผู้สูงอายุตำบลนางรำ จำนวน 125 คน ร่วมกันเย็บหน้ากากผ้าสู้ไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) โดยได้ผลิตหน้ากากผ้า จำนวน 310 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


Share: