สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา รับสมัคร ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไปตั้งแต่วันที่ 5-13 กรกฎาคม 2564 สมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]