ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ได้มีการจ้าง ถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพแกนนำอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: