หน้าแรก

แนวนโยาย รมว. 19.09
LINE_ALBUM_ผ้าไทย @พมจ_๒๓๑๐๐๓_1
ลดละเลิกพลาสติก
สงกรานต์ 66
S__72433691
previous arrow
next arrow
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัด ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ติดต่อได้ที่ 044-241-079
แบนเนอร์ พม.
071265_banner
001
แนวนอน1
SocialWelfareBanner_WEB
banner191262
banner-covid-mso
001-e1513429304269
banner_mso3
Untitled-1-1
กฎหมาย-พม
hero_banner_1566624527
11000
Illustrator_unXFe9XEjg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 : โทร. 044-243000-0 Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา E-mail : nakhonratchasima@m-society.go.th

ข่าว สาร

บุคคลสูญหาย

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เด็กและเยาวชน
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 สื่อ มัลติมิเดีย

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1 อัตรา

คลิก ที่รูปดูรายละเอียดเพิ่มเต…

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำกระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. 

Banner Link

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม.

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

สำนักงานธนานุเคราะห์

การเคหะแห่งชาติ

สายด่วน 1300สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1786057
Total Visitors
915
Visitors Today
2
Live visitors
1786057
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

  ศาลากลางจังหวัด ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 044-243-000 ,044-241-079

FAX.0-4425-5732

 nakhonratchasima@m-society.go.th