วันที่ 26 ธันวาคม 2564 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ ศาลาวัดบ้านท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย ทีม Onehome พม.นครราชสีมาร่วมพิธี


Share: