ขอเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมคัดเลือก “พ่อตัวอย่าง” ประจำปี 2566


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้หัวข้อ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal”

🔊ประชาสัมพันธ์🎉🎉 ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้หัวข้อ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” พร้อมรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท และเกียรติบัตร ติดตามรายเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว https://www.dwf.go.th ประเภทสื่อที่เข้าประกวด 1. คลิป 2. E-Poster

🟩สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code ประกาศ ได้เลยนะค่าาา😁


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1 อัตรา

คลิก ที่รูปดูรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]