หน้าแรก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

งาน “มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ครั้งที่ 2”

ข่าว เด่น

งาน “มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ครั้งที่ 2”

วันที่ 9 กันยายน 2563 จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จัดงาน “มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ครั้งที่ 2” ประจำปี 2563 เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านสังคม และส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายทางสังคม ได้แก่ เด็กและเยาวชน สมาชิกในครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดีๆ ในแต่ละพื้นที่ โดยได้รับเกียรติ จากนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ และนายอภิชาติ วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน

อ่านต่อ

ข่าว สาร

“มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ครั้งที่ 2”

วันที่ 9 กันยายน 2563 จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

“สินค้าด๊ะดาดตลาดนัด คบจ.โคราช”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายอภิชาติ วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เด็กและเยาวชน
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำกระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. 

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม.

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

สำนักงานธนานุเคราะห์

การเคหะแห่งชาติ

สายด่วน 1300สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

694375
Total Visitors
295
Visitors Today
102
Live visitors
694375
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

  ศาลากลางจังหวัด ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 044-243-000 ,044-241-079

FAX.0-4425-5732

 nakhonratchasima@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial