ข่าวกิจกรรม

ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1 กิจกรรม) ในพื้นที่อำเภอโนนสูง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางอนงค์น ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมกลั่นกรองโครงการกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรม ...
อ่านต่อ

5 ส.สู้โควิด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรม “5 ส.สู ...
อ่านต่อ

ครัวโคราชแบ่งปัน แจกข้าวกล่องช่วงโควิด 19 ระบาด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ...
อ่านต่อ

ครัวโคราชแบ่งปัน แจกข้าวกล่องช่วงโควิด 19 ระบาด

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 จังหวัดนครราชสีมาโดยการนำของ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสี ...
อ่านต่อ

พิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียจากการ กระทำความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสถานคุ้มครองผ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial