โครงการ “ครัวโคราชแบ่งปัน”

– วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชน สนง.คลังจังหวัด สนง.สถิติ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว สถานีวิทยุและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โครงการชลประทานนครราชสีมา จำนวน 800 ชุด (จังหวัด 500 + คุณลัดดา โสรจเตชากิจบริจาค 100 + ลานมัน พ.พืชผล 100+คุณปลิษา ออดเทนโฮเฟบริจาค 100) ให้แก่ประชาชนในโครงการ “ครัวโคราชแบ่งปัน” ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

– ทั้งนี้ ได้มีทีม one home พม.จังหวัดนครราชสีมา สัสดีจังหวัด มูลนิธิกู้ภัยสว่างเมตตา มูลนิธิฮุก 31 สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว สถานีวิทยุและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โครงการชลประทานนครราชสีมา ฯลฯ ดำเนินการอำนวยความสะดวกจัดแถวประชาชนผู้มารับอาหารเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม(social distancing) และมีการคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณภูมิร่างกายและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ประชาชน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)


Share:5 ส.สู้โควิด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรม “5 ส.สู้โควิด” ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” เพื่อเป็น การป้องกันการระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


Share:ครัวโคราชแบ่งปัน แจกข้าวกล่องให้กับประชาชน ช่วงโควิด 19 ระบาด

วันที่ 28 เมษายน 2563 หน่วยงาน One Home พม. จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยส่วนราชการ และภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการ “ครัวโคราชแบ่งปัน” แจกข้าวกล่องและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 700 กล่อง ณ สนามหน้า ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีจุดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแฮลกอฮอลล์ พร้อมทั้ง ได้นำหน้ากากอนามัยแบบผ้ามาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมารับข้าวกล่องและน้ำดื่ม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอีกด้วย


Share:พมจ.นครราชสีมา ภาคีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสา ร่วมใจเย็บหน้ากากผ้าต้านไวรัสโควิด-19

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา ภาคีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันเย็บ หน้ากากผ้าสู้ไวรัส โควิด-19 ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19


Share:ผู้ว่าฯโคราช มอบเจลล้างมือ ต้านโควิด-19

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบเจลล้างมือจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการกับทางสำนักงานฯ ได้ใช้ล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเจลล้างมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้ผลิต และได้นำมาแจกจ่ายให้กับหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial