ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาสังคมฯดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ

การขับเคลื่อนการดำเนินงาน Care Giver

Presentation-kaigo_พมจ-1ดาวน์โหลด ใบสมัคร-ATP-หลักสูตรบริบาล-KAIGOดาวน์โหลด โครงการ-ATP-Presentation ...
อ่านต่อ

ประกาศคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ ...
อ่านต่อ

ประกาศคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจ.นม.

เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial