ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานราชการ

ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานราชการ ...
อ่านต่อ

ขอเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น โดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

โครงการคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจและเป็นการสร้างต้นแบบผู้นำสต ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ โครงการ CSR atfer Process

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Bank on Bank ประชาชนทุกท่านที่สนใจโครงการเป็นโครงการ CSR after Process เพื่อให ...
อ่านต่อ

การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้หัวข้อ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal”

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงความเท่ ...
อ่านต่อ

การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น

การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรม ทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2566 ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial