ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19

วันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิฮุก31 นครราชสีมา ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ และเพื่อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอีกด้วย


Share: