ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน(รูปแบบออนไลน์)โครงการเรือเยาวชน

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน (รูปแบบออนไลน์) โครงการเรือเยาวชนเอเชีย
อาคเนย์ ประจำปี 2564

2. รายละเอียดกิจกรรมการประชุมผู้นำเยาวชน (รูปแบบออนไลน์) โครงการเรือเยาวชนเอเชีย

อาคเนย์ ประจำปี 2564

3. รายละเอียดกิจกรรม Peer Learning Session

4. แบบฟอร์มกิจกรรม Peer Leaming Session

5. ใบสมัคร
เอกสารแนบปรากฏตาม QR Code และลิงค์ที่แนบด้านล่างนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1U2Tq5MI8ZAJDSTaQFS78t2ceLXfVPbmd?usp=sharing

 

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

อีเมล: interexchange.dcy@gmail.com


Share: