ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินโครงการเสริมพลังเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]