ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]