ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการด้านครอบครัวและพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัวประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: