ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ได้มีการจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]