ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชาครอบครัวและสมัชาสตรีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: