ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการงานวันคนพิการสากล มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม วันสตรีสากล วันครอบครัว และเชิดชูเกลียรติองค์กรอาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: