ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม โครงการเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง (22/07/2563)

รายละเอียด


Share: