ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียด


Share: