ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ Brother รุ่น DCP-J125 หมายเลขครุภัณฑ์ ED56 พมจ.นม. 0200-01

รายละเอียด


Share: