ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและสายไฟฟ้าของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]