ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้านประชาสัมพันธ์ โครงการงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และวันสตรีสากล ประจำปี 2564

รายละเอียด


Share: