ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และวันสตรีสากล ประจำปี 2564

รายละเอียด


Share: