ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่เชิกชูเกียรติ โครงการงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และวันสตรีสากล ประจำปี 2564

รายละเอียด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]