ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน โครางการวันคนพิการสากลประจำปี 2563 มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และวันสตรีสากล ประจำปี 2564

รายละเอียด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]