ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวังนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

รายละเอียด


Share: