ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ได้มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดโครงการเต็กและเยาวชน รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]