ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: