ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา


ายละเอียด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]