ประกาศ

ประกาศ

บัญชีแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกาศจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด นัด ที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกาศจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานราชการ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial