พมจ.นครราชสีมา ภาคีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสา ร่วมใจเย็บหน้ากากผ้าต้านไวรัสโควิด-19

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา ภาคีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันเย็บ หน้ากากผ้าสู้ไวรัส โควิด-19 ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19


Share: