พิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียจากการ กระทำความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนคราชสีมา จัดการประชุม พิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียจากการกระทำความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านนารีสวัสดิ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เสียหายเพศหญิงชาวลาว จำนวน 15 ราย มีนายจักพันธ์ จันทนานนท์ อัยการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมฯ และมีคณะกรรมการจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 คน เข้าร่วมประชุมพิจารณาดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]