ฟาร์มคุณปลื้ม อำเภอปากช่อง ได้ร่วมบริจาค นม UHT

วันที่ 27 เมษายน 2563 ฟาร์มคุณปลื้ม อำเภอปากช่อง ได้ร่วมบริจาค นม UHT ปากช่องเฟรชมิลค์ จำนวน 100 ลัง และน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]