รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา7ป้องกันและการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อร้ายและการแพร่ขยายอาวุนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร.1/256

รายละเอียด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]