วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมต้อนรับคณะ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา และสังคม เดินทางมามอบหน้ากาก และนมผงแก่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญาทางสังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา


Share: